تبلیغات
حمید الکترونیک - گالیله

[RB:Blog_And_Post_Title]


قصه گالیله و برج پیزا در تاریخ دانش معروف است وقتی که گالیله 23 ساله بود به عنوان استاد در دانشگاه پیزا کار می کرد او در یک کتاب مذهبی خوانده بود چنانچه دو شئ که دارای اوزان مختلف باشند از یک جای بلند با هم به طرف زمین انداخته شوند شئ ای که سنگین تر است اول به زمین می رسد در واقع این اظهار را ارسطو برای نخستین بار کرده بود و بعد در کتابهای مذهبی مسیحی منعکس گردیده بود . گالیله نخستین مردی بود که ثابت کرد در اینجا ارسطو مرتکب اشتباه شده است برای اثبات این موضوع او برج پیزا را که 180 فوت ارتفاع دارد انتخاب کرد او در روزی که برای اثبات این موضوع خود را آماده کرد به بالای برج پیزا رفت و از طبقه هفتم آن دو گوی فلزی که یکی وزنش 100 پوند بود و دیگری یک پوند بود با خود بالا برد هزاران نفر نگاهشان به او دوخته بودند با ببینند آیا واقعاً ادعای گالیله درست است در بین تماشاچیان چند تن از دانشجویان و استادان دانشگاه هم حضور داشتند . گالیله دو گوی را از کنار سقف برج به طرف پایین انداخت برخی از افراد که تماشا می کردند با کنجکاوی به ین عمل او می نگرستند ولی یک عده زیاد از مردم خرافاتی به هم نجوی می کردند که آزمایش این مرد دیوانه صد در صد با شکست رو به رو خواهد شد وقتی که دو گوی با هم به زمین افتادند همه متحیر در جای خود میخکوب شدند ! قبل از این تجربه سالها پیش زمانی که فقط 17 سال از سنش می گذشت یک روز عصر گالیله برای عبادت به کلیسا رفت هوا تاریک شده بود و مردی شمعهای چهل چراغ کلیسا را که با زنجیر وصل شده بود روشن می کرد گالیله جوان متوجه شد که جنبیدن چهل چراغ در هر  زمان یکسان و برابر است در آن زمان ساعت وجود نداشت و گالیله از روی ضربان نبض خود حساب کرد و دید زمانی که برای هر نوسان لازم است همیشه برابر است بزودی او بر همین پایه و اساس ابزاری به نام نبض سنج اختراع کرد . بعد از او پسرش وین سنجر یک ساعت دیواری براساس فرضیه فوق ساخت امروزه ساعت پاندول دار  براساس همین فرضیه ساخته می شود گالیله نخستین تلسکوپ را هم اختراع کرد او در یکی از کتابهای خود درباره تلسکوپ مطالبی به رشته تحریر در آورد که وقتی که امیر نشین ونیز از آن خبر دار شد گالیله را به نزد خود خواند درباریان از دیدن تلسکوپ گالیله غرق شگفتی شدند زیرا یه تنها می توانستند به کمک آن کشتی هایی که روی آب شناور بودند خیلی  نزدیک و ده برابر بزرگتر از اندازه خودش ببینند بلکه بعدا هم با همین تلسکوپ کوچک گالیله موفق شد اقمار مشتری را ببیند همچنین این گالیله بود که برای اول ثابت کرد راه شیری کهکشانی است مرکب از میلیونها ستاره . گالیله عقاید کوپرنیک را به اثبات رساند کوپرنیک گفته بود خورشید و نه کره زمین در مرکز جهان قرار دارد  همچنین گالیله اظهار داشت که کره زمین مرکز جهان نیست بلکه مانند سایر کرات در اطراف خورشید گردش می کند . موقعی که او برای بار اول ثابت کرد خورشید مرکز جهان نیست زمین در اطراف آن می چرخد ، اولیای کلیسا او را به دادگاه احضار و به او اخطار کردند از این گونه تبلیغات باید دست بردارد. بعد از این جریان گالیله کتاب معروف خود  را چاپ کرد . او در این کتاب افکار خود را آزدانه اظهار داشت از نظر کلیسا این عاید کفر آمیز بود لذا باز گالیله را در 70 سالگی به دادگاه شاندند واو را وادار کردند از ادعای خود مبنی بر اینکه زمین دور خورشید می چرخد دست بردارد گالیله آنچه را که گفته بود انکار کرد ولی میگویند در ضمن نگاهش را به زمین دوخت و گفت: این کره زمین است که دور خورشید می چرخد . برای این گفته گالیله را مدتی به زندان افکندند . در سال 1637 گالیله نابینا شد و در ژانویه 1647 درگذشت.
آرشیو ماهانه
نظر سنجی
به کدام رشته ورزشی علاقه مندید؟


صفحات جانبی
ابزار های جانبی
اپیکیشن ها